De hopelozen | music video

 


De hopelozen

music video

De hopelozen

muziekvideo (1′44″)

muziek

Jules de Corte
van het album album De hopelozen (2014)

beelden

Steve Cutts
The Walk Home (2014)

video pastiche

frankzweers.nl/
december 2020

 

Ik zing een liedje voor de hopelozen
Die levenslang nog nooit werden verstaan
Misschien omdat zij andere wegen kozen
Die wij met goed fatsoen niet durfden gaan

Wij leven immers langs een vaste baan
Bezaaid met dogma's en met zekerheden
Waarmee we zijn vertrouwd van kinds af aan
Die stammen uit een schoon en ver verleden

Misschien hebben zij vroeger ook gebeden
Misschien met zoveel meer geloof dan zij
Die het alleen op vaste uren deden
Als ging het om een alledaags karwei

Zij wilden niet meer verder in de rij
Der vromen die, hoewel ze God belijden
Elkaar in Zijn naam dagelijks bestrijden
Ten bate van hun kerk of hun partij

Was steeds het koren van het kaf gescheiden
De mens die dorstte naar gerechtigheid
Had niet steeds dieper hoeven af te glijden
Tot in het nihilisme van zijn tijd

Nu is hij al zijn hoop en houvast kwijt
En zoekt vergeeft naar ongeschonden rozen
En strijdt vergeefs zijn hopeloze strijd
Dit is het liedje voor de hopelozen

music videos | Jules de Corte

Kerstlied | music video

De enkeling | music video


— music videos (2016-2021)

music videos | sharing my love for music

— photo & video art by Frank Zweers