Waarheid | Ieder mens creëert een eigen realiteit vol waarheid en leugens

In de minderheid zijn, zelfs in een minderheid van één, maakte je niet gek. Er was waarheid en er was onwaarheid, en als je aan de waarheid vasthield, zelfs tegenover de gehele wereld, was je niet gek.

– uit 1984 van George Orwell

De ongeloofwaardigheid van de media

Twee perspectieven

Waarom moet je niet geloven wat in de krant staat? Universiteit van Nederland, 17 Apr 2014 (16 min)

Why No One Trusts the Mainstream Media. Prager University, 6 Nov 2017 (5 min)


Hoe oppervlakkiger men denkt, hoe beter men kan bewijzen

Aan de oppervlakte van de dingen zijn alle begrippen dun en abstract

Men kan vandaag de dag, als men zo slim is als bepaalde linkse socialisten, het Marxisme klip en klaar bewijzen, en men kan even klip en klaar, als men een ander standpunt wil innemen, bewijzen dat het Marxisme complete onzin is. Men kan tegenwoordig gewoon zeer, zeer goed bewijzen; dat zou men duidelijk moeten inzien.

Deze scholing om te kunnen bewijzen wordt tegenwoordig de kinderen al ingeprent. Maar daarin ligt juist iets buitengewoon treurigs in onze tijd, dat men alles zo klip en klaar, zo streng bewijzen kan en daardoor zo gemakkelijk overtuigd zijn kan van een zaak. Want van alle manieren om van een zaak overtuigd te raken, is de gemakkelijkste de huidige manier om deze zaak te bewijzen. Er bestaat geen gemakkelijkere manier om zich tegenwoordig een overtuiging te verwerven dan deze overtuiging te bewijzen. Juist door dit bewijzen-kunnen hebben de mensen totaal een gevoel, een juist gevoel ervoor verloren, dat overtuigingen in het leven bevochten en verworven moeten worden, dat overwinningen nodig zijn, als werkelijk een overtuiging in de ziel terrein moet winnen.

Waaruit komt dit feit voort, dit zo diep in ons hele leven ingrijpende feit, dat we zo heel gemakkelijk kunnen bewijzen? Het komt voort uit uit het feit dat we met onze gedachten gewend zijn zo sterk alleen aan de oppervlakte te denken. De mensen blijven met hun denken tegenwoordig aan de oppervlakte van de dingen, doen geen moeite om zeer diep in de dingen door te dringen. En hoe oppervlakkiger men denkt, hoe beter men kan bewijzen. Dat is bijzonder belangrijk om in te zien. Hoe dunner de begrippen zijn – en aan de oppervlakte van de dingen zijn alle begrippen dun en abstract -, hoe beter schijnen deze begrippen argumenten te geven voor wat men vanuit geheel andere ondergronden, uit zeer onbewuste ondergronden geloven en aannemen wil, vanuit gevoelens, vanuit wilsrichtingen en dergelijke geloven en aannemen wil.

– Uit lezing Rudolf Steiner
GA 191
– Dornach, 18 oktober 1919

De Waarheid
De volle Waarheid onthult vanuit verschillende perspectieven
Het plafond van de Hagia Sofia in Istanbul
complexity of Life

Wireless connected brain and DNA
Quote from Nikola Tesla
micro | macro

Filosofie van de Vrijheid

Steiner & Peterson vergeleken

Internet Censorship Of Alternative Medicine And Spiritual Science. Freedomphilosophy 27 aug 2017 (8 min)

Jordan Peterson & Rudolf Steiner: True Speech Guides Free Speech. Freedomphilosophy 12 jan 2019 (9 min)

Jordan Peterson & Rudolf Steiner: Only The Individual Can Save The Collective. Freedomphilosophy 1 feb 2019 (15 min)

Rudolf Steiner: Respected Scholar Or "Mad" Occultist? Freedomphilosophy 8 dec 2017 (9 min)


Waarheidsvinding I

DNA is de broncode van het leven Houdt de Evolutietheorie nog stand?

Darwin zag de cel als een eenvoudig bouwsteentje, hij vergeleek de cel met een plasje modder. Dat plasje modder blijkt nu jaren later een adembenemende microkosmos te zijn. Het is een ingenieuze fabriek van leven, met in de celkern een opgerolde DNA strengen (met een totale lengte van ongeveer 180 centimer) die het centrum van het bewustzijn van de cel vormt. In dit DNA zit het leven versleuteld, als een soort codeboek voor het leven. Dat DNA was nog onbekend gegeven voor Darwin. Het DNA was nog niet ontdekt. Hoe groot is de kans dat het DNA, een computerprogramma van Celleven, uit het niets is ontstaan?

Deze wereld is te wonderlijk om zomaar ‘uit het niets’ te zijn ontstaan. Alle levende organismen zijn opgebouwd uit cellen. Alle cellen bevatten DNA. Iedere plant, dier en mens heeft DNA in de celkern. Het vormt een ingenieuze broncode, die in zijn opzet niet reduceerbaar is in complexiteit en daarmee wordt duidelijk dat het dus niet willekeurig ‘evoluerend’ uit een 'Big Bang' ontstaan kan zijn. De wereld is niet 'uit het niets' ontstaan, in het DNA is de vingerafdruk te zien van een creator. De complexiteit en genialiteit van het DNA ontwerp is het tastbare bewijs dat wijst op een onzichtbare ontwerper.

Fragment van The Atheist Delusion (9 min)

Fragment van Expelled: No Intelligence Allowed. Interview met Richard Dawkins. Documentaire van Ben Stein, 2008 (9 min)


Waarheidsvinding II

Prager University Short videos Big Ideas

Douglas Murray - The Suicide of Europe. Prager University, mei 2018 (6 min)

Will Happer - Can Climate Models predict Climate Change? Prager University, 5 februari 2018 (5 min)

Prager University


Waarheidsvinding III

Rebel Wisdom about the current debate on Truth

Ken Wilber reacting on the debate by Jordan Peterson and Sam Harris Rebel Wisdom, maart 2019 (30 min)

The War on Sensemaking, Daniel Schmachtenberger Rebel Wisdom, maart 2019 (1 uur 48 min)

Rebel Wisdom


Het gevoel van Nepnieuws

Het onware als pijnlijk beleven

Wie vandaag de dag de krant leest, kan het regelmatig meemaken dat hij op elke pagina iets leest dat niet waar is. Achteraf blijkt dan dat het niet waar was. Voor dergelijke dingen zijn de meeste mensen al afgestompt, ze nemen waarheid of leugen beide in onverschilligheid op. Als mensen hiervoor echt afgestompt zijn, en waarheid en leugen op dezelfde wijze opnemen, dan zullen zij de geestelijke wereld niet kunnen betreden.

Wanneer de mensen de geestelijke wereld willen leren kennen, moeten zij ertoe komen bij een onjuiste zaak zielepijn, en bij een juiste zaak zielevreugde te ervaren. Over de waarheid zou men zich zo moeten verheugen alsof men van iemand een miljoen geschonken krijgt!

Zo moet men zich kunnen verheugen wanneer men een waarheid te horen krijgt en zo moet men innerlijk, in de ziel, kunnen lijden wanneer men ontdekt dat men voorgelogen wordt –zoals het lichaam lijdt wanneer het ernstig ziek is. De ziel moet niet ziek worden, maar moet pijn of vreugde ervaren, zoals het lichaam ziekte ervaren kan of juist een weldadig gevoel.

Dat wil zeggen dat men de waarheid moet ervaren zoals men vreugde en gelukzaligheid in het dagelijkse leven ervaren kan, en men moet het onware zo pijnlijk ervaren, innerlijk zoveel pijn beleven, zoals men anders van verstoringen in het lichaam ziek kan worden.

– Uit lezing Rudolf Steiner
GA 350
– Dornach, 30 juni 1923


Een eigen waarheid vormen

Waarheid is een vrije creatie van de menselijke geest, die nooit zou bestaan, als we die niet zelf zouden maken. Het louter begrijpen, om daarna een conceptuele vorm te imiteren, is geen creatie, maar herhaling van iets dat reeds bestaat; Met spiritueel inzicht zijn we in staat een geheel nieuwe waarheid te creëren, die tezamen met de wereld van onze zintuigen, de volheid van het bewustzijn vormt.

– Rudolf Steiner
Waarheid is een vrije creatie van de menselijke geest, die nooit zou bestaan, als we die niet zelf zouden maken.

— vrijgeestesleven.nl/ 2019

vrij geestesleven